Privacy verklaring

Zorgvuldig met je gegevens.

Privacy verklaring

Verwerking persoonsgegevens

Fiks IT verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en ik uw persoonsgegevens daarvoor nodig heb.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Fiks IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De administratieve bewaarplicht is in de meeste gevallen zeven jaar. Persoonsgegevens die daar niet onder vallen bewaar ik tot vijf jaar na het beëindigen van onze opdrachten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fiks IT neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen gebaseerde besluiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fiks IT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Fiks IT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fiks IT en heeft u het recht op de overdracht van uw gegevens. Daartoe dient u bij mij een verzoek in om de persoonsgegevens van u waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander te sturen.

Vanzelfsprekend betekent dit in veel gevallen dat ik mijn dienstverlening voor u niet langer kan uitvoeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan Fiks IT.

Voor de contactgegevens zie onder. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw paspoort of ander identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, rijbewijsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vanzelfsprekend kan ik u ook op een andere wijze identificeren, bijvoorbeeld doordat ik u ken of bij u aanwezig ben. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Mocht u het met onze reactie niet eens zijn, dan kunt u vanzelfsprekend laten weten. Ik overweeg dan opnieuw.

Fiks IT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Fiks IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

  • Fiks IT computerreparatie en IT-ondersteuning
  • Maanstraat 17
  • 7553DT Hengelo
  • support@fiks-it.nl
  • KvK nr: 72736585
  • Privacyverklaring Fiks IT computerreparatie en IT-ondersteuning, februari 2020.